About

IN.FORMAL academy

 

Postcards3 copy photo 16 photo 17

Made in Şişhane öncülüğünde 8 yıldır Şişhane-Galata bölgesi ve çevresindeki zanaat ağının sürdürülebilirliği girişimlerinin bölgeye yayılmış informal bir akademi mantığı ile sürdürülmesi projesidir. Bölgenin açık bir akademiye dönüştürüleceği projede kente, tasarıma ve üretime dair yeni olasılıklar araştırılacak; birbirini izleyen ve tetikleyen etkinlikler ile karşılıklı bilgi, deneyim paylaşımları ve kolektif üretim ortamları yaratılacaktır. Akademi, bulunduğu zanaat mahallesinin geleceği için kendi içinden ve dışından aktörler arası ilişkiler kurarak katalizör görevi görmeye çalışacaktır.

It is a project to carry on the initiatives of craft network sustainability in Şişhane – Galata area and its neighbourhood, with the reasoning of an informal academy that has spread in the area, under the guidance of Made in Şişhane for 8 years. The project in which the area will be transformed into an open academy, new possibilities regarding city, design and production will be examined; through activities that follow and trigger each other, sharing of mutual knowledge and experience, and environments of collective production will be created. The Academy will try to act as a catalyst for the future of craft neighbourhood which it exists in, by setting up relations between actors from within itself and outside of itself.

founder  Asli Kıyak İngin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s